BANKACILIK/ OFF-SHORE DAVALARI (EGEBANK, SÜMERBANK ve YURTBANK A.Ş'nin FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI

 

 

Eyyüpoğlu Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Off-Shore Bankacılık ile ilgili davalar konusunda uzmanlaşmış bir kadro ile 1999 yılında Yurtbank, Egebank ve Sümerbank’ın haksız ve organize faaliyeteleri sonucunda bu bankalara mevduatlarını yatıran ve yatırdıkları mevduatları yıllarca alamayan mudilerin davalarını açıp hızlı bir şekilde sonuçlandırmaktadır. Açılan tazminat davalarında asıl alacak işleyen faizleriyle birlikte tahsil edilmektedir. Zaman aşımı süresi henüz dolmamış olsa da bu konudaki davaların vakit kaybedilmeksizin açılmaları gerekmektedir.

 

 

KOMBASSAN(BERA) HOLDİNG A.Ş.’YE KARŞI AÇILAN DAVALAR

 

Yurt dışında ve de yurt içinde “faizin haram olduğu kavramından hareketle yurt dışında toplanan paralarla Türkiye’de çok büyük yatırımlar yapılacağı, yatırımcılarına her sene yüksek oranda kar payı dağıtılacağı, istendiği zaman verilen paranın kısmen veya tamamen geri alınabileceği” taahhüt edilerek ve şirket ortağı olduklarına ilgili şirkete veren ancak defalarca talep etmelerine rağmen geri alamayan müvekillerimizin davalarını açarak alacaklarını faiziyle birlikte tahsil etmeliyiz.

 

YİMPAŞ HOLDİNG A.Ş.’YE KARŞI AÇILAN DAVALAR

Yimpaş Grubu ve yöneticileri tarafından yüksek oranda faiz getirisi ve yatırılan paranın istenildiği her an geri verileceği garantileri ile şirket temsilcileri tarafından tahsil edilen paraların iadesi istendiğinde paralarını geri alamayan kişilerin davalarını açıp en kısa sürede sonuçlandırarak müvekkillerimizin alacaklarını tahsil etmekteyiz.

 

TAM YARGI DAVALARI

 

İdarenin eylem ve işlemlerinden dolayı uğradığınız zararları tam yargı davası açarak en kısa zamanda sonuçlandırıp tazminat alacaklarınızı tahsil etmekteyiz.

 

GAYRİMENKUL HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR

 

Eyyüpoğlu Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, konusunda uzman kadrosu ile gayrimenkul ve kira hukuku konularında hizmet vermektedir. Gayrimenkul sektörü ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biridir. Ofisimiz müvekkillerinin gayrimenkul işlemlerinin her türlü aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Gayrimenkul alanındaki hizmetler, imar mevzuatına uyum, gerekli izin ve ruhsatların alınması ile yönetim planlarının geliştirilmesi ve kira sözleşmelerinin, düzenlenmesi Kentsel Dönüşüm sürecinde hukuki danışmanlık, kamuoyunda ‘’ 2-B ’’ olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş alanlar üzerinde mülkiyet kurulmasına yönelik hukuki destek verilmesi de dâhil gayrimenkulün geliştirilmesine ilişkin tüm hizmetleri kapsamaktadır.

Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

– Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması

– Tapu tesis, iptal, tescil, elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davaları açılması ve takibi

  • İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi
  • İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
  • Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri
  • Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler

– Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu

– Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması

– Kira sözleşmesinden doğan ihtilâflarda açılacak davalar

– Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinimi

– Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiye’de Taşınmaz Edinimi

 

 

Hukuk Sigortanızı Kontrol Ediyoruz.

Lütfen aşağıdaki formu doldurunuz

Indir: